Hulp bij sociaal-zekerheidsrecht, strafrecht, personen- en familierecht en huurrecht.

Contact

U wilt er vast niet aan denken, maar het kan iedereen een keer gebeuren: u heeft een advocaat nodig. Het is dan belangrijk dat u een professionele advocaat heeft die vecht voor uw belangen. Bij Advocatenkantoor Verstraten bent u aan het juiste adres. We informeren u graag over uw juridische mogelijkheden en bepalen gezamenlijk een strategie.

Sociaal-Zekerheidsrecht

o.a.: Bijstand, Participatiewet, Werkloosheid, Arbeidsongeschiktheid.

Iedereen in Nederland krijgt wel eens te maken met het sociaal-zekerheidsrecht. Wanneer u werkloos of arbeidsongeschikt raakt en u plots bent aangewezen op de Ziektewet, de Werkloosheidwet de WIA of WMO. Wat zijn uw rechten wanneer uw uitkering wordt afgewezen of wordt teruggevorderd door de gemeente of het UWV? En hoe zit het wanneer de ene uitkering overgaat in een andere? Het uitkeringsstelsel is soms uitermate ingewikkeld.

In de sociaal-advocatuur heeft Advocatenkantoor Verstraten ruime ervaring in het procederen tegen (semi)overheden en gemeenten voor het oplossen van complexe juridische vraagstukken.

(Jeugd)Strafrecht

o.a.: Verhoorsbijstand, Taakstraf, TOM-zaken, Vervolging/Dagvaarding, Hoger Beroep, Reclassering.

Vroegtijdige bijstand van een ervaren advocaat is van groot belang wanneer u in aanraking komt met politie of justitie, zeker wanneer u wordt gedagvaard of wordt verdacht van het plegen van een strafbaar feit. Wij helpen u graag tijdens het verhoor of met de voorbereiding van uw strafzaak. Ook staan wij u bij tijdens de zitting bij de rechtbank of bij een hoger beroep bij het gerechtshof. Advocatenkantoor Verstraten is tevens gespecialiseerd in het begeleiden en bijstaan van minderjarigen in het jeugdstrafrecht.  

Personen- en familierecht

o.a.: Scheiding- en deling, Alimentatie, Ouderschap en Gezag, Ondertoezichtstelling, Uithuisplaatsing.

Veranderingen in uw privésituatie kunnen ingrijpend en ingewikkeld zijn. Zeker als deze veranderingen leiden tot juridische conflicten. Ons kantoor heeft professionaliteit, integriteit en empathie hoog in het vaandel staan en wij helpen u graag bij uw echtscheiding, het vastleggen van (kinder)alimentatie of omgangsregeling. Ook in het geval van een ondertoezichtstelling of uithuisplaatsing kunt u met uw rechtshulpvraag bij Advocatenkantoor Verstraten terecht.

Huurrecht

o.a. Onderhoudsgebrek, Huurachterstand, Ontbinding Huurovereenkomst, Ontruiming.

Heeft u een gebrek in uw huurwoning en weigert uw verhuurder het op te lossen? Of krijgt u als verhuurder de huur niet betaald en veroorzaakt uw huurder overlast? En wat zijn uw rechten indien uw verhuurder de huurovereenkomst (buitengerechtelijk) ontbindt en uw woning wil gaan ontruimen? Onze brede juridische én bouwkundige ervaring maken een uitermate sterke en unieke combinatie. Wij behartigen graag uw belangen en helpen u om uw juridische rechten te behalen.